Кратак тест у једној до две реченице везане за акције и попусте и томе слично.