O педијатрији

Педијатрија је грана медицине која се бави превенцијом болести и лечењем од периода рођења детета до напуњених 18 година живота.

Брига о најмлађима, током прве године живота, се води кроз редовне систематске прегледе (праћење телесних параметара – телесне висине, телесне масе, обима главе), УЗ преглед кукова, неуролошки преглед (тонус и рефлекси детета, психомотрони развој).Редовна вакцинација је неопходна у циљу спречавања болести и чини основу за добро здравље.
Важност редовних систематских прегледа се огледа и у раном откривању болести. За време редовног систематског прегледа се такође отклањају недоумице уколико их родитељ има по питању адекватне исхране, превенције инфекција, или других проблема. Такође у оквиру опште педијатрије спроводи се и лечење болесне деце.

Наш тим у овој области чине:

Др Дивна Дамјановски

Педијатар – неонатолог

Др Југослава Крњић

Педијатар- неонатолог

Др Момчило Мијовић

Педијатар – дечји ортопед

Др Бранка Радојчић

Педијатар – дечји хирург

Др Дејан Панић

Педијатар – неонатолог

прим. др Лили Џилвиџиева

Педијатар – oториноларинголог

Др Катарина Самарџић

Педијатар – неонатолог

Др Оливера Вулићевић Смиљанић

Педијатар – неонатолог

Др Ђурђевка Тењовић

Педијатар – пулмолог