Кратак тест у једној до две реченице везане за клинику, особље и евентуално просторије у којима се обављају интервенције, пријем и боравак.